Het Fonds

Het MBO & Groei Fonds kiest haar participaties zorgvuldig. Aan de hand van heldere criteria worden investeringskeuzes gemaakt. Het Fonds heeft één investeringspartner

Het MBO & Groei Fonds is een maatschappelijk betrokken organisatie.