Bio-Connect trekt groeifinanciering aan

04-09-2015

Bio-Connect, opgericht in 2004, is een gespecialiseerd distributeur van life-science reagentia. De markt waarin Bio-Connect opereert, Life Sciences and Health, is uitgeroepen tot een van de 9 topsectoren.
Het team van Bio-Connect bestaat onder andere uit hoogopgeleide wetenschappers die op bas is van hun diepgaande product kennis het brede scala aan klanten in de Benelux zeer adequaat kunnen bedienen. Om aan de toenemende marktvraag te kunnen voldoen, is groeifinanciering aangetrokken bij het MBO & Groei Fonds en de Rabobank Vallei en Rijn . MGF krijgt een minderheidsbelang in de organisatie.

Paul van Logtestijn , partner MBO & Groei Fonds over Bio-Connect :
"Om als totaal lever a ncier van life-science reagentia succesvol te kunnen zijn in de markt van biotechnologie moet je als organisatie niet alleen gedetailleerde kennis hebben van complexe producten en klantbehoeften, maar ook van hoogwaardige logistiek. Bovendien moet je als organisatie de snelle ontwikkelin gen blijven volgen. Het team van Bio-Connect onderscheidt zich door hun enorme kennis maar ook door hun enthousiasme."

Over Bio-Connect
Anand Lachmansingh, eigenaar : 'Bij MBO & Groei Fonds trof ik ondernemers die vanuit hun jarenlange ervaring in het MKB weten hoe belangrijk kennis en organisatie ontwikkeling is. Onze klanten bevinden zich voornamelijk op de life science afdelingen en de medische onderzoeksafdelingen van univers iteiten, academische ziekenhuizen en van de farmaceutische en biotechnologische industrie, maar ook binnen de semioverheidsinstellingen in de Benelux landen. Bio-Connect wil de onderzoeker helpen door het samenstellen van een productportfolio met innovatieve producten die voldoen aan de vraag van haar klanten. Met de groeifinanciering kunnen wij de interne organisatie verder versterken, o nze service aan klanten uitbreiden en onze markt vergroten.'

Over MBO & Groei Fonds
Het MBO & Groei Fonds investeert in kansrijke ondernemingen in het MKB die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een Management Buy-Out of voor Groei. Eén van de drijfveren achter Het MBO & Groei Fonds is om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen. Het Fonds werd opgericht in de zomer van 2012 en onderscheidt zich 'als ondernemers voor ondernemers en passie voor het Nederlandse familiebedrijf'. De Rabobank heeft als belangrijkste investeerder hiermee een aantrekkelijke oplossing voor groeiende MKB bedrijven.

Download het persbericht