Privacy statement

Integriteit en respect zijn de meest belangrijke voorwaarden voor het handelen van MBO & Groei Fonds. MBO & Groei Fonds kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Het wil waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Het Fonds vindt het belangrijk dat de klant het ervaart en herkent in onder meer:

  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die het Fonds zegt te hebben
  • Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van het Fonds ervaren.

MBO & Groei Fonds is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u versterkte persoonsgegevens gebruikt MBO & Groei Fonds om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over hun dienstverlening. De persoonsgegevens worden dan gebruikt om betreffende personen zo goed mogelijk te adviseren over producten en diensten, alsmede ter voorkoming, detectie en bestrijding van fraude en witwassen. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat MBO & Groei Fonds zorgvuldig te werk. Zij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die MBO & Groei Fonds met u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk of per mail aanvragen bij MBO & Groei Fonds.