Continuiteit

De continuïteit van een onderneming staat bij ons voorop. Dat blijkt uit de manier waarop wij participeren en onze werkwijze.

Gedurende de looptijd van een participatie wordt de kennis en de kunde van de partners en hun netwerk beschikbaar gesteld om ondernemers te ondersteunen bij bijna alle vragen binnen hun bedrijfsvoering. We denken graag mee over marktkansen en het terugbrengen van risico's. Wij doen dat altijd vanuit de rol van adviseur/klankboord, nooit vanuit de stoel van de ondernemer.

Aan het einde van de looptijd worden, zodra de financiële positie het toestaat, onze aandelen aan de ondernemer te koop aangeboden. Bij een exit staat het MBO & Groei Fonds dus geen verplichte verkoop aan derden voor. Continuïteit van het bedrijf is daarmee gegarandeerd.

Lees meer over onze focus en de eenvoud die we nastreven.