Samenwerking

We zijn geen handelaar in bedrijven, maar een partner van de ondernemer die streeft naar een prettige en profijtelijke samenwerking. Uitgangspunt daarbij is het vertrouwen dat je samen de onderneming nog beter kunt laten groeien.

We hechten zeer aan een goede invulling van de samenwerking. Die is altijd gericht op de maximale toegevoegde waarde, maar ook op wat past bij de ondernemer en wat het beste is voor de onderneming. Dat blijft maatwerk.

We willen graag dat ondernemers vooraf goed nadenken over de gewenste samenwerking en brengen daarom ook graag het contact tot stand met bestaande participanten. Zij weten immers het beste wat we in de praktijk onder een goede samenwerking verstaan...